เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

Avatar
by | 11/2/2023 12:00:00 AM

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
เงินเดือน : 8,670 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดดังแนบมาด้วย


พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO