เปลี่ยนการแสดงผล

สอบประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (ระยะที่ 2)

Avatar
by PINYAPAT | 5/8/2022 12:00:00 AM

สอบประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (ระยะที่ 2) 

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ดำเนินการสอบประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (ระยะที่ 2) จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2. ทักษะการสอนในรูปแบบการโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ โดยมีนางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานและครูผู้เข้าสอบ เพื่อเข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://rtraining.net ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี