เปลี่ยนการแสดงผล

งานทะเบียน แจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2565 รายละเอียดคลิก


กิจกรรมวิทยาลัย

วีดีโอประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานสื่อการเรียนการสอน

knowledge-base-image

สอบประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (ระยะที่ 2)

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ดำเนินการสอบประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (ระยะที่ 2) จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2. ทักษะการสอนในรูปแบบการโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ โดยมีนางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานและครูผู้เข้าสอบ เพื่อเข้ารับการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://rtraining.net ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


ผู้เยี่ยมชม

Views this day

191 views

Views this month

2180 views

All Page View

1412K views