เปลี่ยนการแสดงผล

สอบเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์(Rtraining) ประจำปี 2565 (ระยะที่2) รอบที่2

Avatar
by PINYAPAT | 5/22/2022 12:00:00 AM

สอบเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์(Rtraining) ประจำปี 2565 (ระยะที่2) รอบที่2

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูตรวจเยี่ยมการสอบเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์(Rtraining) ประจำปี 2565 (ระยะที่2) รอบที่2 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี


รายละเอียดคลิก