เปลี่ยนการแสดงผล

ประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (R-Training) ระยะที่ 3

Avatar
by | 8/21/2022 12:00:00 AM

วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (R-Training) ระยะที่ 3 โดยนางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้หมอบหมายนางสุนัน เทพพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ณ ห้องอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประมวลภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tSA5JX57jSUsP4Cy5