เปลี่ยนการแสดงผล

ลูกจ้างประจำ

นายคม ภู่ยงยุทธ
นายคม ภู่ยงยุทธ
ครูสอนภาษาจีน ส1
นางสุรีย์  โกสุมา
นางสุรีย์ โกสุมา
พนักงานธุรการ ส2
นายมงคล แก้วธัญกิจ
นายมงคล แก้วธัญกิจ
ช่างไม้ ช2
นายวิชัย เจนทัน
นายวิชัย เจนทัน
พนักงานพัสดุ ส3