เปลี่ยนการแสดงผล

ร่วมประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี พ.ศ. 2565

Avatar
by | 10/11/2022 12:00:00 AM

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อม ด้วยพร้อมด้วยนางสุนัน เทพพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในเทศกาลออกพรรษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีให้ขวัญกำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหารของวิทยาลัยฯ ที่ได้มาจิตอาสาช่วยเหลืองานในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประมวลภาพ