เปลี่ยนการแสดงผล

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย์เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Avatar
by | 10/13/2022 12:00:00 AM

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย์เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสุนัน เทพพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายธวัช พรมมาศ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และชัยพร คล้ายกมล ครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย์เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว)

ประมวลภาพ