เปลี่ยนการแสดงผล

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

Avatar
by | 10/21/2022 12:00:00 AM

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีนายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมในครั้งนี้

ประมวลภาพ