เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 4

Avatar
by PINYAPAT | 7/22/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ ๔ 

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง