เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2

Avatar
by PINYAPAT | 7/8/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ ๒

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ กรกฎาคม๒๕๖๔ และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง