เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 3

Avatar
by PINYAPAT | 7/16/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ ๓

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง