เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 5

Avatar
by PINYAPAT | 7/30/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 5

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  2 -  8 สิงหาคม 2564 และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง