เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 6

Avatar
by PINYAPAT | 8/6/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 6

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  9 -  15 สิงหาคม 2564 และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง