เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 8

Avatar
by PINYAPAT | 8/18/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 8

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  23 -  29 สิงหาคม 2564 และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง