เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 9

Avatar
by PINYAPAT | 8/27/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 9

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  30 สิงหาคม  - 5 กันยายน 2564 และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่  6 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง