เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 10

Avatar
by PINYAPAT | 9/3/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 10

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  6 - 12 กันยายน 2564 และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่  13 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง