เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมา)

Avatar
by PINYAPAT | 9/3/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมา) 1 อัตรา

        ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) คุณสมบัติอ่านได้ที่