เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และตำแหน่งคนงาน (ชาย) 2 อัตรา

Avatar
by PINYAPAT | 9/3/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และตำแหน่งคนงาน (ชาย) 2 อัตรา

         เจ้าหน้าที่สำนักงาน    2  อัตรา และ คนงาน (ชาย) 2 อัตรา

        ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) คุณสมบัติอ่านได้ที่