เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 11

Avatar
by PINYAPAT | 9/10/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 11

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  13 - 19 กันยายน 2564 และเปิดทำการสอนปกติในวันจันทร์ที่  20 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง