เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 12

Avatar
by PINYAPAT | 9/17/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 12

        งดการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่  20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง