เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่

Avatar
by PINYAPAT | 11/19/2021 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน  1  อัตรา


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก