เปลี่ยนการแสดงผล

นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Avatar
by | 8/30/2022 12:00:00 AM