เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่งานพัสดุ

Avatar
by | 6/24/2024 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่งานพัสดุ

รายละเอียดดังแนบพัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO