เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Avatar
by PINYAPAT | 2/1/2022 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียด

    ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดคลิก